รำลึก 77 ปี 24 มิถุนายน 2475

posted on 23 Jun 2009 15:57 by deguchinochi
Photobucket

 

หลัก 6 ประการของคณะราษฎร

  1. จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลาย เช่น เอกราชในบ้านเมือง ในทางศาล ในทางเศรษฐกิจของประเทศไว้ให้มั่นคง
  2. จะรักษาความปลอดภัยในประเทศ ให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก
  3. จะต้องบำรุงความสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจไทย รัฐบาลใหม่ จะพยายามหางานให้ราษฎรทำโดยเต็มความสามารถ จะร่างโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ ไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก
  4. จะต้องให้ราษฎรได้มีสิทธิเสมอภาคกัน (ไม่ใช่ให้พวกเจ้ามีสิทธิยิ่งกว่าราษฎรเช่นที่เป็นอยู่)
  5. จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพ มีความเป็นอิสสระ เมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลัก 4 ประการ ดังกล่าวแล้วข้างต้น
  6. จะต้องให้มีการศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร

Comment

Comment:

Tweet

#339 By (46.165.225.198|46.165.225.198) on 2014-07-18 03:17

#338 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-07-17 00:13

#337 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-07-17 00:04

#336 By (46.165.225.198|46.165.225.198) on 2014-07-16 23:23

#335 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-07-16 12:31

#334 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-07-16 00:17

#333 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-07-15 16:16

#332 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-07-11 06:44

#331 By (201.221.133.86|95.211.218.103, 201.221.133.86) on 2014-07-10 12:44

#330 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-07-08 22:47

#329 By (5.178.223.23|95.211.218.103, 5.178.223.23) on 2014-07-08 16:17

#328 By (5.178.223.23|95.211.218.103, 5.178.223.23) on 2014-07-08 16:14

#327 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-07-06 17:17

#326 By (54.88.33.23|54.88.33.23) on 2014-07-06 15:06

#325 By (54.88.33.23|54.88.33.23) on 2014-07-06 15:03

#324 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-07-05 06:46

I'm glad that it turned out so effectively and I hope it will continue in the future because it is so worthwhile and meaningful to the community. eddckddefdbbkadc

#323 By (191.242.217.10|95.211.218.103, 191.242.217.10) on 2014-07-04 18:19

#322 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-07-04 04:38

#321 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-07-03 18:43

#320 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-07-03 10:13

#319 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-07-03 09:46

#318 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-07-02 11:57

#317 By (119.46.111.18|119.46.111.18) on 2014-07-01 05:52

#316 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-30 23:55

#315 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-06-30 23:40

#314 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-29 15:57

#313 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-28 23:56

#312 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-06-28 17:52

#311 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-06-26 05:38

#310 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-06-26 01:43

#309 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-25 18:11

#308 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-24 12:36

#307 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-06-22 19:59

#306 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-22 12:54

#305 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-22 04:56

#304 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-06-21 04:09

#303 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-20 22:48

#302 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-06-20 20:58

#301 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-20 14:59

#300 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-20 04:47

Very nice site! <a href="http://oieapxy2.com/tyaoqt/1.html">cheap goods</a>

#299 By (202.153.42.37|202.153.42.37) on 2014-06-18 19:18

Very nice site! cheap goods

#298 By (204.228.129.46|95.211.218.103, 204.228.129.46) on 2014-06-18 13:27

#297 By (120.202.249.197|120.202.249.197) on 2014-06-17 07:02

Very nice site! cheap goods http://aieypxo2.com/tovqrs/4.html

#296 By (46.4.71.3|95.211.218.103, 46.4.71.3) on 2014-06-17 06:59

#295 By (177.124.60.91|95.211.218.103, 177.124.60.91) on 2014-06-16 00:23

#294 By (202.29.24.66|95.211.218.103, 202.29.24.66) on 2014-06-16 00:22

#293 By (85.98.111.71|95.211.218.103, 85.98.111.71) on 2014-06-15 13:07

#292 By (200.74.199.10|200.74.199.10) on 2014-06-15 07:48

#291 By (67.21.55.123|95.211.218.103, 67.21.55.123) on 2014-06-15 06:53

#290 By (162.144.76.10|95.211.218.103, 162.144.76.10) on 2014-06-15 01:12